Březen 2016

Vychcanost nezná mezí

21. března 2016 v 19:12

Znova se pozastavuji nad jednáním druhých, kteří mají nutkání vydělávat na lidech nekalým způsobem. Prodej členských pozvánek ve společenství ARBOLET.CZ dalším lidem, což je samo o sobě porušením dobrých společenských mravů komunity, a takto nekale získané peníze investovat pro svou potřebu mne vede k zamyšlení nad chováním člověka vůči člověku. Kam se vytrácí poctivost o kterou všichni usilujeme? Kam se vytrácí dobré mravy? Pokud někdo usiluje o členství v naší komunitě a chladně kalkuluje s nekalým úmyslem prodeje členství za účelem osobního obohacení na úkor druhých, tak pro něj zde místo není a nebude. Není nic podlejšího než vědomě okrádat druhé pro svůj osobní prospěch. Vlastně proč se divím? Politická reprezentace je stejná, jaký volič takový politik...Ovšem dobré mravy a vychování s poctivostí toto odsuzují a tento čin velmi zostuzují nebo se snad mýlím? Nechám na čtenáři, aby se sám rozhodl jakým směrem se vydá... Popravdě řečeno, nedivím se, že vedení komunity zrušilo pozvánky a zamezilo vstupu cizím lidem, je to jediné reálné řešení, které se zdá na první pholed kruté, ale čas ukáže, že bylo spravedlivé... Ale poznamenám jen jednu věc a tou je, že správně zvolená cesta je dobrá volba nejen v přítomnosti, ale i v budoucnosti....


Hnidopiši

16. března 2016 v 12:44 | Caesar


Reakce na diskuzi

Nedá mi to, musím prostě reagovat na diskuzi, která proběhla na forum.root.cz a týkala se emotivně ejakulovaných příspěvků týkajících se projektu ARBOLET.cz. Zase si položím pár otázek a pokusím se na ně dedukcí najít odpověď, potažmo nechám odpověď na laskavém čtenáři...
Proč musí neustále neuživatel útočit na projekt ARBOLET.CZ aniž by sám zkusil vložit a vybrat? Co ho k tomu neustále vede? Nabízí se snadná odpověď; člověk je tvor líný a je mu milejší nechat se vláčet, aniž by zkusil prvotní vklad s 3% zhodnocením s následným, třeba měsíčním výběrem.
Odpověď bude ovšem možná složitější, jejíž nalezení nechám na laskavém čtenáři a jeho vlastní zkušenosti...

Má vlastní, empirická zkušenost, je ovšem veskrze pozitivní; z počátečního vkladu, kterému předcházela nedůvěra, doprovázející vše nové jsem po cca 3 měsících převáděl peníze bez problémů na bankovní účet. Zhnodnocení bylo velice příjemné. Komunikace s podporou je naprosto perfektní, což se u mnohých bankovních domů nedá téměř očekávat.