Únor 2016

Arbolet

10. února 2016 v 21:15 | Caesar

ARBOLET

V mé krátké úvaze se pokusím najít odpovědi na dvě klíčové otázky týkající se projektu ARBOLET. První otázka je, vize a cíl výše zmíněného projektu a druhá otázka se týká odhadnutí vývoje tohoto projektu v budoucnosti a jeho postavení vůči korporacím v globalizovaném světě.Vizí ARBOLETU je možnost zhodnocení státem regulované měny na arbitrážních trzích, což se děje pomocí kryptografické měny → nejčastěji Bitcoin, ale je možná i jiná digitální měna. Cílem je zbavit občana novodobé formy nevolnictví, které je reprezentované výše zmíněnými systémy v globálním rozsahu. Projekt ARBOLET chápu jako prostředek k získání pomalu mizející svobody jednotlivce v této době, plné šmírování a ukládání informací do ohromných datacenter. Svobody, která mizí pod nátlakem jednotlivých států a globálních korporací, které se snaží ze samostatně myslícího člověka udělat jen unifikovaný nástroj sloužící potřebám a zájmům pár vyvolených. Projekt ARBOLET nemá jen čistě ekonomický rozměr, ale právě i duchovně-filosofický, reprezentovaný idejou záchrany individuality a osobní svobody v dnešní době, jenž se promítá a naléhavě upozorňuje skrze ekonomiku, protože s financemi se každý potýkáme dnes a denně.Vývoj ARBOLETu lze předpokládat dvěma směry, prvním směrem může být, že dřív nebo později v brzké budoucnosti bude zastaven sílícím tlakem ze stran nadnárodních korporací a politiky všeho druhu v čele majitelů největších masmédií, kteří se budou snažit zničit veškeré stopy po individuálním rozhodování jednotlivce, druhým směrem může být a já pevně doufám, že se tak stane, silnější pozice tohoto projektu a schopnost tavit společenské mínění v pozitivní směr. Neboť lidská individualita a nezávislost je základem vyspělé demokratické společnosti a jak jinak toho dosáhnout nenásilnou formou? Moje zkušenost s tímto projektem je, po počáteční skepsi zcela spokojená. Po ekonomické stránce splňuje i druhý duchovně-filozofický rozměr, kterého si neskutečně cením. A v poslední řadě, komunikace s podporou je absolutně špičková!Kostky jsou vrženy!

Caesar