Vychcanost nezná mezí

21. března 2016 v 19:12

Znova se pozastavuji nad jednáním druhých, kteří mají nutkání vydělávat na lidech nekalým způsobem. Prodej členských pozvánek ve společenství ARBOLET.CZ dalším lidem, což je samo o sobě porušením dobrých společenských mravů komunity, a takto nekale získané peníze investovat pro svou potřebu mne vede k zamyšlení nad chováním člověka vůči člověku. Kam se vytrácí poctivost o kterou všichni usilujeme? Kam se vytrácí dobré mravy? Pokud někdo usiluje o členství v naší komunitě a chladně kalkuluje s nekalým úmyslem prodeje členství za účelem osobního obohacení na úkor druhých, tak pro něj zde místo není a nebude. Není nic podlejšího než vědomě okrádat druhé pro svůj osobní prospěch. Vlastně proč se divím? Politická reprezentace je stejná, jaký volič takový politik...Ovšem dobré mravy a vychování s poctivostí toto odsuzují a tento čin velmi zostuzují nebo se snad mýlím? Nechám na čtenáři, aby se sám rozhodl jakým směrem se vydá... Popravdě řečeno, nedivím se, že vedení komunity zrušilo pozvánky a zamezilo vstupu cizím lidem, je to jediné reálné řešení, které se zdá na první pholed kruté, ale čas ukáže, že bylo spravedlivé... Ale poznamenám jen jednu věc a tou je, že správně zvolená cesta je dobrá volba nejen v přítomnosti, ale i v budoucnosti....

 

Hnidopiši

16. března 2016 v 12:44 | Caesar


Reakce na diskuzi

Nedá mi to, musím prostě reagovat na diskuzi, která proběhla na forum.root.cz a týkala se emotivně ejakulovaných příspěvků týkajících se projektu ARBOLET.cz. Zase si položím pár otázek a pokusím se na ně dedukcí najít odpověď, potažmo nechám odpověď na laskavém čtenáři...
Proč musí neustále neuživatel útočit na projekt ARBOLET.CZ aniž by sám zkusil vložit a vybrat? Co ho k tomu neustále vede? Nabízí se snadná odpověď; člověk je tvor líný a je mu milejší nechat se vláčet, aniž by zkusil prvotní vklad s 3% zhodnocením s následným, třeba měsíčním výběrem.
Odpověď bude ovšem možná složitější, jejíž nalezení nechám na laskavém čtenáři a jeho vlastní zkušenosti...

Má vlastní, empirická zkušenost, je ovšem veskrze pozitivní; z počátečního vkladu, kterému předcházela nedůvěra, doprovázející vše nové jsem po cca 3 měsících převáděl peníze bez problémů na bankovní účet. Zhnodnocení bylo velice příjemné. Komunikace s podporou je naprosto perfektní, což se u mnohých bankovních domů nedá téměř očekávat.Arbolet

10. února 2016 v 21:15 | Caesar

ARBOLET

V mé krátké úvaze se pokusím najít odpovědi na dvě klíčové otázky týkající se projektu ARBOLET. První otázka je, vize a cíl výše zmíněného projektu a druhá otázka se týká odhadnutí vývoje tohoto projektu v budoucnosti a jeho postavení vůči korporacím v globalizovaném světě.Vizí ARBOLETU je možnost zhodnocení státem regulované měny na arbitrážních trzích, což se děje pomocí kryptografické měny → nejčastěji Bitcoin, ale je možná i jiná digitální měna. Cílem je zbavit občana novodobé formy nevolnictví, které je reprezentované výše zmíněnými systémy v globálním rozsahu. Projekt ARBOLET chápu jako prostředek k získání pomalu mizející svobody jednotlivce v této době, plné šmírování a ukládání informací do ohromných datacenter. Svobody, která mizí pod nátlakem jednotlivých států a globálních korporací, které se snaží ze samostatně myslícího člověka udělat jen unifikovaný nástroj sloužící potřebám a zájmům pár vyvolených. Projekt ARBOLET nemá jen čistě ekonomický rozměr, ale právě i duchovně-filosofický, reprezentovaný idejou záchrany individuality a osobní svobody v dnešní době, jenž se promítá a naléhavě upozorňuje skrze ekonomiku, protože s financemi se každý potýkáme dnes a denně.Vývoj ARBOLETu lze předpokládat dvěma směry, prvním směrem může být, že dřív nebo později v brzké budoucnosti bude zastaven sílícím tlakem ze stran nadnárodních korporací a politiky všeho druhu v čele majitelů největších masmédií, kteří se budou snažit zničit veškeré stopy po individuálním rozhodování jednotlivce, druhým směrem může být a já pevně doufám, že se tak stane, silnější pozice tohoto projektu a schopnost tavit společenské mínění v pozitivní směr. Neboť lidská individualita a nezávislost je základem vyspělé demokratické společnosti a jak jinak toho dosáhnout nenásilnou formou? Moje zkušenost s tímto projektem je, po počáteční skepsi zcela spokojená. Po ekonomické stránce splňuje i druhý duchovně-filozofický rozměr, kterého si neskutečně cením. A v poslední řadě, komunikace s podporou je absolutně špičková!Kostky jsou vrženy!

Caesar

Kam dál

Reklama